logo

reklam

ALLAH’IN İŞARET ETTİĞİ İŞTE O MİLLET! BÜYÜK TÜRK MİLLETİ

SAMSUNGDünyada 150’ye yakın ülke var. Bu ülkelerden bir veya birkaçının liderleri başka ülkeleri öve öve arşı alaya çıkarttıkları var mı? İşte o millet biziz. Biz kendi kendimizi yiyip bitirmeye çalışırken, bakın dünya liderleri Türk milleti için neler söylüyor.

İnsanları yücelten iki büyük meziyet vardır: Erkeğin cesur, kadının namuslu olması. Bu iki meziyetin yanında hem erkeği hem kadını şereflendiren bir meziyet vardır: İcabında tereddütsüz canını feda edebilecek  kadar vatanına bağlı olmak. İşte Türkler bu meziyetlere ve fazilete sahip kahramanlardır. Bundan dolayıdır ki Türkler öldürülebilir, lakin mağlup edilemezler

Napoleon Bonaparte / Fransız İmparatoru

Türklerden bahsediyorum … Düşmanına saldırırken amansız bir kasırgaya, korkunç bir denize ve insafsız bir yıldırıma benzeyen Türk; dost yanında ve silahsız düşman karşısında bir seher yelidir, berrak bir göldür. Gönül açan bu yeli yıldırıma, göz kamaştıran bu gölü coşkun bir denize çevirmek tabiatı da inciten bir gaflet olur.

Tasso / İtalyan Şair

Irk ve millet olarak Türkler, bence geniş imparatorluklar içinde yaşayan kavimlerin en asili ve başta gelenedir. Dini, sosyal ve örfi faziletleri, tarafsız kimseler için birer takdir ve hayranlık kaynağıdır.

La Martine / Fransız Yazar, Şair ve Devlet Adamı

Poltava’ da esir oluyordum. Bu benim için bir ölümdü, kurtuldum. Buğ nehri önünde tehlike daha kuvvetli olarak belirdi; önümde su, ardımda düşman, tepemde cehennemler püsküren güneş… Su beni boğmak, düşman beni parçalamak, güneş beni eritmek istiyordu; yine kurtuldum. Fakat bugün esirim, Türklerin esiriyim. Demirin, ateşin ve suyun yapamadığını onlar bana yaptılar, esir ettiler. Yalnız ayağımda zincir yok, zindanda da değilim; istediğimi yapıyorum. Fakat bu defa da şefkatin, asaletin, nezaketin esiriyim. Türkler beni işte bu elmas bağa sardılar. Bu kadar alicenap, bu kadar asil, bu kadar nazik bir milletin arasında hür bir esir olarak yaşamak, bilsen ne kadar tatlı…

Demirbaş Şarl / İsveç Kralı – Ruslardan kaçıp Osmanlı’ ya sığınmıştır

Türk, asillerin asilidir. Yapma olmayan, gösterişi bulunmayan bu pek yüce asalet ona tabiatın hediyesidir.

Pierre Loti

Türklerin yalnız sonsuz bir cesareti değil, iradeleri sersemleştiren bir sihirbaz zekası vardır. İşte Türk, bu zekasıyla zafer kazanır, uygarlıklar yaratır ve insanlık dünyasında en şerefli hizmeti başarır. Zaten Avrupa’ nın yarısını yüzyıllarca boyunduruk altına almak başka türlü mümkün olamazdı.

Çarnayev / Rus Komutan

Türkler yaman binicidirler. Türkler hücumunda düşmanı bir yaprak gibi çevirip bozarlar.

Cahiz / Arap Bilgini

Türkler size dokunmadıkça, siz onlara sakın dokunmayınız.

Hz. Muhammed

Eğer kendilerini tanımış olsaydınız, türklere hayran olurdunuz.

Sir Mark Sykes

Kılıcı eşsiz bir maharetle kullanan Türk eli, mağlupettiği insanların yarasını sarmakta da o kadar ustadır.

Lord Byron

Türk milleti, cihana hakim olmak için yaratılmıştır.

Hacı Bektaş Veli

Share
post_views_cptwt Kez Görüntülendi.

Yeni Yorumlar Kapalı.